วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แนวคิด 020 : ลูกค้า คือ พระเจ้า พระเจ้าไม่เคยผิด


แนวคิด 020 : ลูกค้า คือ พระเจ้า พระเจ้าไม่เคยผิด

"สร้างคน สร้างองค์กร สร้างลูกค้าถาวร สร้างความยั่งยืน" ยังคงเป็นสโลแกนที่ดังกึกก้อง และเป็นแนวทางปฏิบัติของรมิตาอยู่ตลอดเวลา เรายึดมั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ลูกค้าเป็นคนสำคัญเสมอ และหากมีอะไรเกิดขึ้นจนทำให้ลูกค้าไม่พอใจ เรามีคำตอบให้เสมอ

ท่านประธานเค่งฮั้ว เป็นแบบอย่างที่ปฏิบัติต่อลูกค้าเหมือนญาติสนิท ท่านให้เกียรติและถือว่าลูกค้า คือ ผู้มีพระคุณ ลูกค้าไม่เคยผิด หน้าที่ของเรา คือ การสร้างความสบายใจและแก้ปัญหาให้ลูกค้า เมื่อเกิดปัญหาขึ้น

การทำธุรกิจก้เช่นกันลูกค้าหรือทีมงานในองค์กร คือ บุคคลสำคัญที่เราต้องใส่ใจ ดูแล ให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน

http://www.ramitabeauty.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น