วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 031 : คำตอบของทุกข้อแนวคิด 031 : คำตอบของทุกข้อ คือ การใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องเมตตาธรรม

แกนกลางของความสำเร็จของธุรกิจ หลายท่านอาจจะมองว่ามีเงินทุนหนา บุคลากรอันยอดเยี่ยม มีสมองการบริหารที่เป็นเลิศ เพียงเท่านั้นหรือ ?

หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่าแกนกลางสำคัญของการทำธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคึำนึงถึงระยะยาว คือ เรื่องของการยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางหลัก หากจะรวยล้นฟ้าแต่สิ่งที่ไดมา มาจากการเบียดบังผู้อื่น เปรียบก็เหมือนกับปิรามิดหัวกลับที่พร้อมจะพังลงมาได้เสมอในเวลาอันรวดเร็ว

การบริหารงานบริษัทรมิตานั้นท่านประธานเค่งฮั้ว ได้ยึดมั่นหลักคุณธรรมเป็นแกนกลางเสมอมา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น วิกฤตหนักหนาเพียงใด ท่านจะไม่ยอมให้หลักคุณธรรมหลุดลอยไป คุณธรรมที่เด่นชัดที่ท่านประธานมักแสดงให้เห็นเสมอ คือ หลักของเมตตาธรรม  การแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้รับแต่สิ่งดีๆ

ก้าวย่างอย่างมั่นคงของรมิตาเป็นผลมาจาก ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งได้ ยิ่งสุข คนอื่นสุข เราสุข จึงกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะก้าวไปได้อีกยาวนานต่อไป เพราะฉะนั้นแนวคิดข้อนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนของคำตอบของทุกข้อที่กล่าวมานั้นเอง

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น