วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 033 : ทำอย่างไรที่จะทำให้คนทำงานให้เราอย่างเต็มใจและสุดชีวิตแนวคิด 033 : ทำอย่างไรที่จะทำให้คนทำงานให้เราอย่างเต็มใจและสุดชีวิต

ง่ายที่จะบอกว่า ทำเดี๋ยวนี้ !!! ถ้าเราเป็นหัวหน้า แต่หากผู้ใต้บังคับบัญชาลงมือทำนั่นไม่ได้หมายความว่า เขาจะเต็มใจทำ แต่หากใช้วิธีการจูงใจแทนการออกคำสั่ง เขาจะภูมิใจและเต็มใจที่จะลงมือทำมากกว่าไหม ?

โจทย์สำคัญที่ท่านประธานเค่งฮั้วมักตั้งเป็นคำถามในการบริหารองค์กร คือ ทำอย่างไรที่จะทำให้คนทำงานทำงานให้เราอย่างเต็มใจและสุดชีวิต ? ซึ่งนำมาสู่การแปลผลสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่เน้นการจูงใจคนมากกว่าการบังคับหรือใช้คำสั่งในการทำงาน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า

ผู้นำยุคใหม่ต้องเก่งเรื่องการบริหารแบบสมัยใหม่ที่มองคนเป็นศูนย์กลาง ในการที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องเน้นพัฒนาคน และหัวใจสำคัญของการบริหาร คือ การจูงใจให้คนเต็มใจทำงานให้อย่างเต็มที่ หากคนเต็มใจแบบให้ใจ องค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนยาวนานแน่นอน


บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น