วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 036 : หลักเปลี่ยนชีวิตสู่สิ่งที่ดีกว่าตามหลัก Neo Humanistแนวคิด 036 : หลักเปลี่ยนชีวิตสู่สิ่งที่ดีกว่าตามหลัก Neo Humanist

ในความเป็นมนุษย์นั้น มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เราสมารถพัฒนาเพื่อเป็นคนคุณภาพได้

ท่านประธานเค่งฮั้วยึดหลัก Neo Humanist ในการพัฒนาแต่ต่อยอดศักยภาพคนในองค์กร ใช้หลักมนุษยวิทยาในการบริหารจัดการคนให้สามารถใช้ศักยภาพตนให้เต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

ปัญหาหลายๆองค์กรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากคนที่ไม่มีคุณภาพนี้เอง หากมีนโยบายการพัฒนาคนให้เกิดความสมดุล ไม่มองเพียงแต่การพัฒนาทักษะความรู้ด้านการทำงานเท่านั้น หากต้องมองไปถึงเรื่อง คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกด้วย

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/


วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 035 : ยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น


แนวคิด 035 : ยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น สุดท้ายผลจะส่งกลับมายังเรา

เห็นคนอื่นเขารวยกว่า มีมากกว่า  เรารู้สึกอย่างไร ?
อิจฉา ?  ตื่นเต้น? หรือยินดีกับเขา?

ท่านประธานเค่งฮั้ว มักให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดว่า คิดอย่างไรกับคนอื่นเราย่อมจะได้กลับมาแบบนั้น เมื่อพบเจอกับผู้ประสบความสำเร็จ นั้นคือความโชคดีของเรา เราควรจะมีมุฑิตาจิตร่วมยินดีกับความสำเร็จ และน้อมนำเขามาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อที่เราจะได้ศึกษาวิธีคิด,วิธีสร้างความสำเร็จต่อยอดจากเขา โดยไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเอง

หากเราร่วมยินดีกับความสำเร็จคนอื่น เสมือนกับว่าเราสำเร็จแบบเขา จินตนาการแห่งความสำเร็จของเราจะยิ่งชัดเจนขึ้น และจากนั้นจะทำให้เรามุ่งมั่นไม่ย่อท้อและสำเร็จได้อย่างแท้จริง

จงอย่าใช้ความอิจฉามาบั่นทอนศักยภาพตนเอง แต่จงร่วมฉลองความสำเร็จของผู้อื่นเสมือนว่าเป็นความสำเร็จของเรา และอีกไม่นานฝันของเราจะเป็นจริงได้แน่นอน

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 034 : ทำงานกับคนเปรียบไม่ได้กับเครื่องจักรแนวคิด 034 : ทำงานกับคนเปรียบไม่ได้กับเครื่องจักร

เรากำลังทำงานกับคนที่มีชีวิต จิตใจ คิดได้ ทำได้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่เครื่องจักรที่ควบคุมได้ตามใจและเมื่อเสียก็ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้ ฉะนั้น คนกับเครื่องจักรต่างกันมาก

บริหารเครื่องจักร คือ การออกคำสั่ง ให้ทำตาม ห้ามคิด ห้ามเถียง แต่บริหารคนใช้หัวใจในการจูงใจให้ทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้สำเร็จผล

ท่านประธานเค่งฮั้วใช้หัวใจในการบริหารรมิตามาตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี สร้างองค์กรคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ท่านประธานมองลึกเข้าไปยังหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่มีความตั้งใจและความฝันอันงดงามจึงไม่เคยที่จะคิดทำลายความฝันของคนเหล่านั้น นับวันยิ่งส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้คนประสบความสำเร็จมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

คนมีหัวใจจึงต้องบริหารด้วยหัวใจครับ

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 033 : ทำอย่างไรที่จะทำให้คนทำงานให้เราอย่างเต็มใจและสุดชีวิตแนวคิด 033 : ทำอย่างไรที่จะทำให้คนทำงานให้เราอย่างเต็มใจและสุดชีวิต

ง่ายที่จะบอกว่า ทำเดี๋ยวนี้ !!! ถ้าเราเป็นหัวหน้า แต่หากผู้ใต้บังคับบัญชาลงมือทำนั่นไม่ได้หมายความว่า เขาจะเต็มใจทำ แต่หากใช้วิธีการจูงใจแทนการออกคำสั่ง เขาจะภูมิใจและเต็มใจที่จะลงมือทำมากกว่าไหม ?

โจทย์สำคัญที่ท่านประธานเค่งฮั้วมักตั้งเป็นคำถามในการบริหารองค์กร คือ ทำอย่างไรที่จะทำให้คนทำงานทำงานให้เราอย่างเต็มใจและสุดชีวิต ? ซึ่งนำมาสู่การแปลผลสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่เน้นการจูงใจคนมากกว่าการบังคับหรือใช้คำสั่งในการทำงาน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า

ผู้นำยุคใหม่ต้องเก่งเรื่องการบริหารแบบสมัยใหม่ที่มองคนเป็นศูนย์กลาง ในการที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องเน้นพัฒนาคน และหัวใจสำคัญของการบริหาร คือ การจูงใจให้คนเต็มใจทำงานให้อย่างเต็มที่ หากคนเต็มใจแบบให้ใจ องค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนยาวนานแน่นอน


บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 032 : ยิ่งให้ ยิ่งได้แนวคิด 032 : ยิ่งให้ ยิ่งได้

การทำธุรกิจที่หนักไปทางผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินมากเกินไป สร้างความกดดัน และอาจทำให้เราตกลงไปในกับดักความโลภได้อย่างง่ายดาย แต่มีแนวคิดการทำธุรกิจที่มาพูดถึงกันเยอะในช่วงหลังๆ คือ การตระหนักถึงการส่งมอบคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า ก่อนที่จะเป็นลูกค้าด้วยซ้ำ นั้นคือ แนวคิดแบบใช้ความจริงใจนำธุรกิจที่มักเรียกว่า ยิ่งให้ ยิ่งได้

บริษัทรมิตาภายใต้การนำของท่นาประธานเค่งฮั้ว ยึดหลักการ "ให้" แบ่งปันให้กับทั้งสมาชิกและผู้นำ รวมทั้งพนักงานทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม การจะตัดสินใจขับเคลื่อนอะไรสักอย่างในบริษัทจะต้องมาจากการสอบถามแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก่อน ไม่ใช่ออกมาจากการคิดของท่านประธานคนเดียว

ท่านประธานมักจะใช้หลักคิดของการให้ ไม่ว่าจะเป็นให้ในราคาสินค้าที่ถูกว่า,ให้คอมมิชชั่นที่มากพอและคุ้มค่ากับการทำงาน,ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม และให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสิ่งที่ได้กลับมานั้น ไม่ใช่เพียงแต่เรื่อง ของยอดขายเท่านั้น มากกว่าสิ่งอื่นใด คือ มิตรภาพและความจริงใจของความเป็นครอบครัวรมิตา

และทันทีที่เราให้ สิ่งที่เราได้ทันที คือ การที่ได้ให้แล้วพบกับความสุขในขณะที่ให้นั่นเอง
อย่าลืมนะครับว่า "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 031 : คำตอบของทุกข้อแนวคิด 031 : คำตอบของทุกข้อ คือ การใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องเมตตาธรรม

แกนกลางของความสำเร็จของธุรกิจ หลายท่านอาจจะมองว่ามีเงินทุนหนา บุคลากรอันยอดเยี่ยม มีสมองการบริหารที่เป็นเลิศ เพียงเท่านั้นหรือ ?

หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่าแกนกลางสำคัญของการทำธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคึำนึงถึงระยะยาว คือ เรื่องของการยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางหลัก หากจะรวยล้นฟ้าแต่สิ่งที่ไดมา มาจากการเบียดบังผู้อื่น เปรียบก็เหมือนกับปิรามิดหัวกลับที่พร้อมจะพังลงมาได้เสมอในเวลาอันรวดเร็ว

การบริหารงานบริษัทรมิตานั้นท่านประธานเค่งฮั้ว ได้ยึดมั่นหลักคุณธรรมเป็นแกนกลางเสมอมา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น วิกฤตหนักหนาเพียงใด ท่านจะไม่ยอมให้หลักคุณธรรมหลุดลอยไป คุณธรรมที่เด่นชัดที่ท่านประธานมักแสดงให้เห็นเสมอ คือ หลักของเมตตาธรรม  การแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้รับแต่สิ่งดีๆ

ก้าวย่างอย่างมั่นคงของรมิตาเป็นผลมาจาก ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งได้ ยิ่งสุข คนอื่นสุข เราสุข จึงกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะก้าวไปได้อีกยาวนานต่อไป เพราะฉะนั้นแนวคิดข้อนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนของคำตอบของทุกข้อที่กล่าวมานั้นเอง

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/


วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 030 : สาเหตุที่บริหารไม่มีประสิทธิภาพแนวคิด 030 : สาเหตุที่บริหารไม่มีประสิทธิภาพ คือ การลำดับความสำคัญไม่ได้,ไม่ใช้คนอื่น,เอาแต่สั่ง,มองจากมุมสูงไม่เป็นและไม่ยุติธรรม

ทักษะสำคัญอย่างหนึ่งของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือ เรื่องของการบริหาร การบริหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพย่อมจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน  สำหรับสาเหตุของการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดของท่านประธายเค่งฮั้วนั้นมีดังต่อไปนี้

  • การลำดับความสำคัญไม่ได้ ไม่รู้ว่างานไหนสำคัญที่สุด ไม่รู้ว่างานไหนสำคัญน้อยกว่า มองว่างานทุกงานสำคัญหมด ทำไปพร้อมๆกันสุดท้ายไม่เสร็จสักอย่าง เราต้องตั้งสติและเรียงลำดับดีๆครับ
  • ไม่ใช้คนอื่น เก่งอยู่คนเดียว ผมชอบประโยคหนึ่งที่เขาเคยสอนกันมาว่า อย่าไปเร็วไปคนเดียว แต่อยากสำเร็จไปไกลๆต้องไปด้วยกัน งานใหญ่ต้องอาศัยทีม คนเดียวแบกโลกงัดจักรวาลไม่ได้หรอกครับ
  • มองจากมุมสูงไม่เป็น หากเราเป็นผู้นำหือผู้บริหารระดับสูงจงอย่าทำตัวเหมือนไก่ที่คอยคุ้ยเขี่ยเรื่องเล็กๆจนเสียเวลามองภาพรวม เราต้องติดปีกเป็นนกอินทรีย์ที่บินสูงมองภาพกว้างให้เป็น
  • ไม่ยุติธรรม ผู้นำหรือบริหารบางคนเอาอารมณ์นำทางการบริหาร จึงยุติทุกอย่างที่อธรรมสร้างความแตกแยกให้องค์กร ฉะนั้นผู้นำและผู้บริหารที่ดีจะนำด้วยคุณธรรมและยุติธรรมครับ
หากอยากเป็นนักบริหารและผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องหันมาทำตรงกันข้ามสาเหตุที่บริหารไม่มีประสิทธิภาพนะครับ รับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอน

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/