วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 034 : ทำงานกับคนเปรียบไม่ได้กับเครื่องจักรแนวคิด 034 : ทำงานกับคนเปรียบไม่ได้กับเครื่องจักร

เรากำลังทำงานกับคนที่มีชีวิต จิตใจ คิดได้ ทำได้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่เครื่องจักรที่ควบคุมได้ตามใจและเมื่อเสียก็ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้ ฉะนั้น คนกับเครื่องจักรต่างกันมาก

บริหารเครื่องจักร คือ การออกคำสั่ง ให้ทำตาม ห้ามคิด ห้ามเถียง แต่บริหารคนใช้หัวใจในการจูงใจให้ทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้สำเร็จผล

ท่านประธานเค่งฮั้วใช้หัวใจในการบริหารรมิตามาตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี สร้างองค์กรคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ท่านประธานมองลึกเข้าไปยังหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่มีความตั้งใจและความฝันอันงดงามจึงไม่เคยที่จะคิดทำลายความฝันของคนเหล่านั้น นับวันยิ่งส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้คนประสบความสำเร็จมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

คนมีหัวใจจึงต้องบริหารด้วยหัวใจครับ

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น