วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

แนวคิด 014 : ใจกว้างเข้าไว้
แนวคิด 014 : ใจกว้างเข้าไว้

ข้อความสั้นๆแต่กินความหมายกว้างใหญ่ คือ "ใจกว้างเข้าไว้" ท่านประธานเค่งฮั้วมักแสดงให้เห็นเสมอว่า การที่เราเป็นคนใจกว้างและเผื่อแผ่อย่างสม่ำเสมอจะมีแต่คนอยากอยู่ใกล้ มีแต่คนอยากให้ความรักอย่างอบอุ่น

การแสดงออกถึงความใจกว้างต่างกับการอวดร่ำอวดรวยตรงที่ การอวดร่ำอวดรวยพูดแต่เรื่องของตัวเองมี(ทั้งๆที่อาจจะมีหรือไม่มีหรือมีน้อยกว่าพูด) แต่คนใจกว้างชอบแสดงออกมากกว่าคำพูดผ่านการกระทำให้คนอื่นก่อนเสมอ

การทำธุรกิจที่มองไม่พ้นตัวเองมักจะจบด้วยการล้มแบบไม่เป็นท่า แต่หากทำธุรกิจแบบยึดผลประโยชน์โดยรวมเป็นหลักมักจะเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง

"เล็กใหญ่ไม่สำคัญ สำคัญที่การขยายตัว" ผมยังระลึกถึงแนวทางการดำเนินการของท่านประธานเค่งฮั้วได้ดี และผมยังคิดต่อไปอีกว่า การที่ธุรกิจจะขยายตัวได้นั้นจะต้องอาศัยการมองที่กว้างและมีจิตใจที่กว้างขวางตามไปด้วย

ใจยิ่งกว้าง ธุรกิจยิ่งกว้าง

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน

http://www.ramitabeauty.com/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น