วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

แนวคิด 015 : หลายหัวดีกว่าหัวเดียว


แนวคิด 015 : หลายหัวดีกว่าหัวเดียว

ท่านประธานเค่งฮั้วใส่ใจในเรื่องการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จอย่างมาก เพราะงานใหญ่ไม่สามารถสำเร็จได้เพียงลำพังเพียงตัวคนเดียว เราต้องอาศัยความสามารถของความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง เหมือนกับนิ้วมือที่มีสั้นยาวใหญ่เล็กต่างกัน แต่เมื่อรวมกันสามารถหยิบจับสิ่งของได้เป็นอย่างดี

CEO ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น สตีฟ จ๊อบแห่งแอปเปิล หรือ มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก แห่ง Facebook มักจะเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ แต่เมื่อต้องลงมือดำเนินการวางกลยุทธ์เขาจะระลึกถึงคนสำคัญที่จะทำให้วิสัยทัศน์เขาเป็นจริงได้ จึงมีการติดต่อประสานงานกับคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานสร้างสรรค์อนาคตขององค์กรให้เติบโต

ท่านประธานเค่งฮั้วมักจะให้โอกาสผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างให้รมิตาเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยท่านจะใจกว้างให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวคิดหรือแนวทางการแก้ปัญหา จากนั้นท่านจะรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์และกำหนดเป็นนโยบายออกมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการไปสู่เป้าหมาย

ทำธุรกิจแบบคิดคนเดียว ทำคนเดียวอาจสำเร็จได้แต่จะต้องใช้เวลาที่ยาวนาน แต่ถ้าร่วมกันคิดร่วมกันทำ ความสำเร็จจะย่นย่อขึ้น  เพราะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับ

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน

http://www.ramitabeauty.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น