วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

แนวคิดที่ 013 : ทำให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มาจากความคิดของเขาแนวคิด 013 : ไม่ใช่วิธีสั่งงานพนักงานแต่พยายามใช้วิธีที่ให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติมาจากความคิดของเขา

หลักการบริหารของท่านประธานเค่งฮั้วที่หน้าสนใจและเป็นหลักที่ท่านใช้บ่อยๆ คือ เรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้คนอยากทำงานมากกว่าการใช้คำสั่ง ซึ่งจะได้ยินน้อยมากที่บอกว่า ท่านประธานเค่งฮั้วสั่งให้ทำ

การใช้คำสั่งกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ได้งานแน่นอน แต่ในระยะยาวจะมีผลต่อเรื่องความเต็มใจและอาจส่งผลต่อคุณภาพงานที่ลดต่ำลงในอนาคต เพราะคำสั่งเหมือนยาขมที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจของพนักงาน

ท่านประธานเค่งฮั้วจึงมักใช้วิธีการอธิบายเหตุผล  และเปิดกว้างให้ทางพนักงานได้เสนอแนวคิดได้อย่างเต็มที่  มีการระดมสมอง และสรุปทางออกร่วมกัน สร้างความรู้สึกว่าพนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิด ฉะนั้นเขาจะเต็มใจลงมือทำงานนั้นอย่างมีความสุข และไม่ว่าต่อหน้าหรือลับเจ้านายหลังเขาก็จะทำอย่างเต็มที่

ศิลปะการใช้คนที่เกิดประสิทธิภาพ อย่างการจูงใจคนให้ทำงานด้วยวิธีการที่ทำให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทำ เขามีส่วนร่วมในการคิดย่อมจะทำให้เขาสบายใจกว่าทำงานได้ประสิทธิภาพและคุณภาพมากกว่า เขาจะรู้สึกรักและเป็นเจ้าของร่วมกันในองค์กรมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การขยายองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืนยาวนานแน่นอน


บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน

http://www.ramitabeauty.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น