วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 024 : อย่าให้งานมาช้าที่เรา


แนวคิด 024 : อย่าให้งานมาช้าที่เรา

ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ ความรับผิดชอบของเรา ฉะนั้นเมื่อได้รับมอบหมายเราก็ควรตั้งใจทำให้เต็มที่และอย่าให้งานตกค้างที่เรา โดยเฉพาะการทำงานที่ต้องทำเป็นทีมหรือองค์กรที่ต้องมีการส่งต่องานกันอย่างต่อเนื่อง หากมาค้างที่เราเปรียบแล้วก็เหมือนกับตระกอนที่อุดตันท่อทำให้งานไม่สามารถไหลไปในทิศทางที่เติบโตได้

ไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำงานให้เร็วเพื่อให้พ้นตัวเท่านั้น เรายังต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานที่จะส่งต่อไปยังฝ่ายอื่นๆด้วย ซึ่งท่านประธานเค่งฮั้วมักสอยเรื่องนี้ด้วยการกระทำเป็นแบบอย่างให้เห็นเสมอ เมื่อมีงานที่เกี่ยวข้องกับท่านท่านจะตอบสนองทันที ถึงแม้ว่าจะยังไม่ลงมือทำขณะนั้นแต่มีการตอบสนองเสมอว่างานนั้นจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ทุกคนต่างมีหน้าที่และหากทุกคนทำหน้าที่โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของงานแต่ละแผนกย่อยจะกระตือรือร้น และไท่เป็นภาระให้กับคนอื่นแน่นอนครับ

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น