วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 005 : เราคิดตามที่เราได้ยินและเราได้ยินตามที่คนอื่นพูด


แนวคิด 005 : เราคิดตามที่เราได้ยินและเราได้ยินตามที่คนอื่นพูด

ความคิด คือ จุดเริ่มต้นของการกระทำ หากเราคิดดี การกระทำก็ออกมาดี หากเราคิดไม่ดี การกระทำก็เป็นไปในทางไม่ดี หากเราควบคุมความคิดได้ เราก็สามารถควบคุมการกระทำได้เช่นกัน

ขณะที่เราต้องทำงานร่วมกันกับคนหลายประเภท ย่อมต้องมีความคิดที่หลากหลายและแตกต่าง ยิ่งองค์กรเติบโตขึ้น ยิ่งมีคนในองค์กรและความคิดเห็นที่แตกต่าง หลากหลายก็ย่อมมีมากขึ้น แล้วเราจะฟังใครบ้าง? และเมื่อฟังแล้วจะนำไปสู่กระบวนการต่อยอดอย่างไรต่อ? ท่านประธานเค่งฮั้วให้แนวคิดสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถตอบปัญหาเหล่านี้ได้ คือ เราคิดตามที่เราได้ยินและเราได้ยินตามที่คนอื่นพูด

หากพิจารณาให้ลึกซึ้ง แนวคิดดังกล่าวบ่งบอกให้เราต้องมีสติและรู้จักฟังให้ได้ยินหรือฟังให้เป็นนั้นเอง สำหรับการฟังให้ได้ยินนั้นหมายถึง การฟังด้วยสติ คิดตาม วิเคราะห์ และแยกแยะ ตลอดจนนำความคิดไปต่อยอดต่อสู่การกระทำ เราคิดตามที่เราได้ยิน หมายถึง เราต้องรู้จักคิดตามที่คนอื่นพูด ไม่ใช่เชื่อทุกคำพูดจนตัวเองสับสนจนเสียการเสียงาน และเราได้ยินตามที่คนอื่นพูด เน้นนะครับว่า "ตามที่คนอื่นพูด" ฉะนั้นเรายิ่งต้องพิจารณาคำพูดนั้นดีๆ อย่าฟังฝ่ายเดียวควรมีการตรวจสอบจากหลายๆฝ่าย และรอบครอบก่อนตัดสินใจ

การทำธุรกิจกับคนที่หลากหลาย เราต้องระลึกเสมอว่า เรารับฟังได้ทุกคนแต่เราต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อเลือกทางที่จะตัดสินใจที่ถูกต้องกับสถานการณ์นั้นๆ เราต้องหัดเป็นคนหูหนัก อดทนกับการฟังให้มากก่อนจะลงมือทำอะไร เพื่อไม่ให้เสียการณ์

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน

http://www.ramitabeauty.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น